Avis Legal

Denominació Social : Immobles Abril

Telèfon : +34 639 324 432

e- Mail : info@inmueblesabril.com

Nom de domini : www.inmueblesabril.com

OBJECTE

El prestador , responsable del lloc web , posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002 , de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSI -CE ) , així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web .

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari , comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades , així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació .

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web , sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions , entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador .

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web , sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest .

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies ( petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina ) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc . Les galetes utilitzades al lloc web tenen , en tot cas , caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari . En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal .

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web . Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web , aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts . En tot cas , el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional , la moral o l’ordre públic , procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web , posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats , a títol enunciatiu però no limitatiu , en fòrums , xat s , generadors de blocs , comentaris , xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador . No obstant això i en compliment del que disposa l’art . 11 i 16 de la LSSI – CE , el prestador es posa a disposició de tots els usuaris , autoritats i forces de seguretat , i col · laborant de manera activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional , o internacional , drets de tercers o la moral i l’ordre públic . En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació , es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web .

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament . En principi , pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any , 24 hores al dia . No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació , o que esdevinguin causes de força major , catàstrofes naturals , vagues , o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web .

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal , i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades , així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art . 9 de la Llei 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD .

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes :

– Dades del responsable del tractament .

– Dades tractades .

– Fitxer en el qual s’emmagatzemen .

– Finalitat del tractament .

– Obligatorietat o no de facilitar , així com les conseqüències en cas de no facilitar .

– Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

Propietat Intel · lectual i industrial

El lloc web , incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació , edició , compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament , els dissenys , logotips , text i / o gràfics són propietat del prestador o , si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors . Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial , així com inscrits en els registres públics corresponents .

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats , la reproducció total o parcial, ús , explotació , distribució i comercialització , requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador . Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l’autor .

Els dissenys , logotips , text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web , pertanyen als seus respectius propietaris , sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests . En tot cas , el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos .

( Opcional ) El prestador autoritza / no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web , i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador .

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel · lectual , no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web , pot fer-ho a través del següent correu electrònic .

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola , a la qual se sotmeten expressament les parts , sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.